Lär dig Bolagsstyrning med inriktning Styrelsens Roll och Ansvar!  Seminarium om Effektiv Bolagsstyrning

Välkommen till vårat kommande seminarium om Styrelsens arbete och ansvar för Bolagsstyrning!
Vi bjuder in dig till ett antal tillfällen som ger tankeväckande och informativa insikter, där vi utforskar den centrala rollen som styrelsen spelar i att säkerställa företagets strategiska framgång och hållbarhet.

Varför delta?

Insiktsfulla diskussioner: Få en djupgående förståelse för de olika aspekterna av styrelsens ansvar och dess betydelse för bolagsstyrning. 

Praktiska råd och riktlinjer: Ta del av konkreta råd och verktyg som hjälper styrelseledamöter att navigera genom komplexa frågor och fatta välgrundade beslut i enlighet med bästa praxis inom bolagsstyrning.

Nätverksmöjligheter: Anslut med likasinnade yrkesverksamma, kollegor och experter inom området för att utbyta erfarenheter, idéer och bästa metoder för att förbättra företagets bolagsstyrning.

Aktuellt och relevant innehåll: Seminarieprogrammet är noggrant utformat för att adressera de senaste trenderna, utmaningarna och möjligheterna inom bolagsstyrning och styrelsens roll i dagens snabbrörliga affärsvärld.

5

Viktig information

Pris: 10 500 sek (exkl moms)

Plats: Distans via Zoom

Språk: Svenska

Struktur: 4 halvdagar

Innehåll

Halvdag 1

- De fyra bolagsorganen, inkl. ägardirektivet
- Styrelsens förpliktelser
- Styrelseledamotens roll

 

Halvdag 3

- Vision, affärsidé & affärsplan kopplat mot styrelsen
- Proaktiv riskhantering på styrelseagendan

Halvdag 2

- Ordförandes roll
- Det personliga ansvaret
- Lagar, Policys inkl. CSRD
- Styrelsemötets genomförande

Halvdag 4

- Målstyrning och KPI:er kopplade till engagemang
- Krisledning på styrelseagendan
- Värdeskapande styrelsearbete
Marlene 2

Föreläsaren - Marlene Jaegeborn

Marlene Jaegeborn, har många års erfarenhet som ordförande, styrelseledamot och VD.
Nu får vi möjlighet att ta del av fantastiska Marlenes kunskap när hon utbildar styrelseledamöter och VD i proaktiv bolagsstyrning vilket under åren gett henne initierade insikter om de vanligaste fallgroparna och vad som krävs för att effektivisera styrelsearbetet genom struktur, ordning och reda. 

Marlene kopplar bolagsstyrningen till affären genom ett strategiskt fokus som styrelsen idag måste prioritera för att möta tekniksprång, omvärldsfaktorer, ökade myndighetskrav samt nya behov och förväntningar från kunderna. Därtill knackar de nya megatrenderna i arbetslivet på dörren som varje bolag behöver rusta för som attraktiv arbetsgivare.


Hur ser seminariets struktur ut?

Vi kommer att erbjuda seminariet inom 2 olika perioder där du får välja vilken som passar dig bäst. Seminariet kommer att vara uppdelat i 4 halvdagar med olika datum med en tidsram från kl. 14:00 fram till kl. 17:00.

 

Under seminariet kommer du att kunna ställa frågor för att säkerhetsställa att du förstår och inte lämnar något oklart för att underlätta för eleverna.

Läs mer om period samt datum nedan.


Välj Datum - 4 halvdagar

Bolagsstyrning med inriktning styrelsen (4 halvdagar)

3 juni kl. 14:00-17:00

5 juni kl. 14:00-17:00

10 juni kl 14:00-17:00

12 juni kl 14:00-17:00

Pris: 10 500 sek (exkl moms)


Bolagsstyrning med inriktning styrelsen (4 halvdagar) 

9 sept kl. 14:00-17:00

11 sept kl. 14:00-17:00 

16 sept kl 14:00-17:00 

18 sept kl 14:00-17:00 

Pris: 10 500 (exkl moms)