MYH.png

Strategiskt inköp och upphandling 425 YH-poäng!

People Together-1.jpg

  • Bli expert på inköp och lyckade upphandlingar
  • Sök Yrkeshögskoleutbildningen senast den 15 maj

Utbildningen är framtagen med de största företagen och offentliga verksamheterna i Stockholm.
En inköpare/upphandlare har en nyckelroll då de ska kunna koppla ihop organisationens behov i form av volym och kvalité för att kunna nå den bästa affärsmässiga lösning med marknadens leverantörer.

Utbildningen passar dig som har jobbat några år, är driven och klarar av att ta ansvar samt har en känsla för affärer. Fokus på utbildningen är praktisk tillämpning på en akademisk grund för att kunna göra dig som student så anställningsbar som möjligt efter avslutad examen.

Behovet av kompetent och utbildad personal kommer fortsätta att vara stort vilket innebär mycket goda jobbmöjligheter efter avslutad utbildning och examen.

Utbildningen är CSN-berättigad. 

CSN.gif