Eva_Ekedahl.jpg

Månadens Nyheter tar pulsen på Eva Ekedahl , VD på Kvadrat Management!

 Berätta lite kort om vad som händer hos Kvadrat Management?

Digitaliseringen och den snabba förändringstakt som råder i de flesta branscher ställer höga krav på organisationernas utvecklingsförmåga. Det är bråttom och det gäller att hänga med!

Kvadrat Management erbjuder marknaden seniora konsulter som har lett och drivit tusentals projekt hos våra kunder, som handlar om att utveckla, effektivisera och förändra utifrån kundens behov.
Vi använder en vetenskapligt beprövad arbetsmetodik och har praktisk kunskap om vad som gör en verksamhet framgångsrik. Vi tar ett helhetsgrepp om kundens organisation och vet
att principer som strategi, kultur, organisation och genomförande hänger tätt ihop.

 

Kvadrat.png

Ni är ett av de Managementkonsultföretagen som tagit kompetensutveckling på största allvar för era egna konsulter med fokus på att certifiera dem, berätta gärna lite mer?

Ja, vi tror verkligen på att ständigt arbeta med kompetensutveckling och fortsätta vara nyfikna för att kunna ligga i framkant i våra uppdrag. Därför har vi tagit fram utbildningar inom framförallt förändringsledning och i dagsläget är det så många som ett 40-tal konsulter som är utbildade och certifierade förändringsledare.

Vi arbetar också kontinuerligt med att ta fram andra utbildningar inom t ex. olika projektmodeller och med interna kompetensöverföringskoncept.

 

 

 


Är det en signal som kommer från era kunders förändrade kravbild på sitt förändringsarbete eller är det en viktig parameter i att höja era konsulters marknadsvärde?

Det blir allt vanligare att marknaden efterfrågar och ställer krav på certifieringar inom en mängd områden, inte minst i offentliga upphandlingar. Det är dessutom ett sätt att profilera oss och tydliggöra våra konsulters kompetenser på en konkurrensutsatt marknad.

 

Avslutningsvis så är vi såklart nyfikna på hur det moderna Managementkonsultföretaget ser ut om några år?

Jag tror att det kommer fortsätta vara en av de viktigaste parametrarna att ständigt hålla sig uppdaterad och hämta in ny kunskap.

Det gäller att aldrig luta sig tillbaka och stå stilla i sin utveckling som managementkonsult.
Det moderna managementkonsultföretaget har förstått detta och arbetar ständigt med att själva modernisera och förnya sina metoder och verktyg. Det viktigaste är dock fortfarande att möta människorna och överföra kunskapen i våra uppdrag för att skapa varaktiga och hållbara företag.